Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Σύνθεση νέου ΔΣ


                                                                                           Αθήνα 26/03/12                                                                                                                                             
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
    Σας ανακοινώνουμε την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου στις 14 και 15 Μαρτίου 2012 και ύστερα από την σύσταση σε σώμα στις 22.03.12

Πρόεδρος                 ΣΑΡΑΦΑΚΗ Μ. 
Α΄Αντιπρόεδρος          ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Β΄Αντιπρόεδρος          ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ν..
Γ.Γραμματέας             ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Φ.
Ταμίας                    ΠΑΤΣΟΥΚΗ Ε.
Αν.Γραμματέας           ΧΑΛΚΙΑΣ Σ.
Αν.Ταμίας                ΧΙΟΝΑΣ Ε.
Μέλη                      ΚΟΥΚΙΔΗΣ Χ..
                           ΤΕΡΛΕΞΗ Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: