Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Σημαντική απόφαση για το νέο ασφαλιστικό

Σύμφωνα με τον Ν.3863/10 από 01.1.11 καθορίζονται νέα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση για τους
εργαζόμενους στις αεροπορικές εταιρείες που καλύπτονταν από το Β.Δ 349/68.
Από 01.11.11 καταργείται η χωρίς όριο ηλικίας δυνατότητα συνταξιοδότησης και πλέον καθορίζεται το όριο των 55 ετών για πλήρη και των 50 ετών για μειωμένη σύνταξη. Για κάθε επόμενο έτος τα όρια
αυτά αυξάνονται ανά ένα έτος μέχρι το 60ο και 55ο αντίστοιχα.
Αυτή η ρύθμιση ευνοούσε όπως ήταν διατυπωμένη τους άνδρες και επιβάρυνε τις γυναίκες συναδέλφους.
Πολλοί συνάδελφοί μας αποχώρησαν σε μειωμένη συνταξιοδότηση και κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για συνταξιοδότηση αντιμετώπισαν προβλήματα διαφορετικής ερμηνείας από διάφορους παράγοντες του ΙΚΑ και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την ισχύ αυτών των ορίων για τους άνδρες συναδέλφους.
Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ξεκαθαρίζει το θέμα και επιβεβαιώνει ότι τα όρια αυτά όπως έχουν καθορισθεί από τον Νόμο αφορούν τους άνδρες και τις γυναίκες χωρίς καμόα διάκριση.

Επισκεφθείτε το:Όνομα χρήστη: airtransportunion
Κωδικός 1234

Αναζητήστε το αρχείο : Γνωμοδότηση ΝΣΚ για ασφαλιστικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: