Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Ανακοίνωση για ΕΑΤ

Αθήνα 23.12.10

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στις 14.12.10 η ΕΑΤ κάλεσε το Σύλλογο σε συνομιλίες μετά την πετυχημένη απεργία των εργαζομένων στην ΕΑΤ και DHL στις 06.12.10.

Η εταιρεία μας ενημέρωσε για την απόφασή της να ξεκινήσει συνομιλίες με τον Σύλλογο με χρονικό ορίζοντα τις 14.01.11, κάτι το οποίο δεν έγινε πριν την λήψη της απόφασής της για μείωση του προσωπικού της. Σκοπός των συνομιλιών θα είναι η εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης για την προώθηση της απόφασης της εταιρείας.

Ο Σύλλογός μας από την μεριά του έθεσε τα παρακάτω ζητήματα:

-Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις της εταιρείας τόσο στο Υπουργείο Εργασίας όσο και στον ΟΜΕΔ, ο σχεδιασμός της ήταν να αποχωρήσουν 8 εργαζόμενοι από την ΕΑΤ. Με βάση τα στοιχεία οι 8 αυτοί εργαζόμενοι έχουν ήδη αποχωρήσει η προτίθενται να αποχωρήσουν, αποδεχόμενοι το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου της εταιρείας. Άρα για τον Σύλλογο το σχέδιο της εταιρείας για την ΕΑΤ έχει ολοκληρωθεί και συνεπώς δεν υπάρχουν ζητήματα για συζήτηση.

-Ο Σύλλογος κατήγγειλε τις μεθόδους πιέσεων και εκβιασμών, αλλά και ύβρεων που χρησιμοποίησε συγκεκριμένος Διευθυντής και προτίθεται να προχωρήσει σε καταγγελίες στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας καθώς επίσης και στην υποβολή μηνύσεων.

Σε απάντηση η εταιρεία μας ανακοίνωσε, για πρώτη φορά, ότι ο σχεδιασμός της για την ΕΑΤ δεν προέβλεπε μόνο την αποχώρηση των 8 εργαζόμενων αλλά και την αναδιοργάνωση της λειτουργίας της με την μετατροπή ορισμένων από τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε part-timers.

Ο Σύλλογός μας αντιδρώντας έντονα στις νέες ανακοινώσεις της εταιρείας, που δεν είχε δηλώσει ποτέ επισήμως τις προθέσεις της, ζήτησε τη γραπτή τοποθέτηση της στα παρακάτω θέματα:

-Να δηλώσει ότι το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για την ΕΑΤ έχει ολοκληρωθεί.

-Να δηλώσει ότι απορρίπτει συμπεριφορές που στοχεύουν στην πίεση και εκβιασμό των εργαζόμενων και δεν αποτελούν τακτική της εταιρείας.

-Να καταθέσει γραπτώς το πλήρες σχέδιο της αναδιοργάνωσης προκειμένου να ενημερωθεί επισήμως ο Σύλλογος και να τοποθετηθεί ανάλογα.

Η εταιρεία, δια του εκπροσώπου της Κου Σαμαρά, αποδέχτηκε και τις τρείς προτάσεις του Συλλόγου και δεσμεύτηκε ότι μετά την επιστροφή του από την Κύπρο θα προχωρούσε στην υποβολή εγγράφως των παραπάνω.

Αντί της υλοποίησης της δέσμευσής της η εταιρεία ζητάει επιμόνως από τον Σύλλογο να συναντηθούν προκειμένου να του παρουσιάσει τον σχεδιασμό της, κάτι που δεν έγινε δεκτό από τον Σύλλογο.

Είναι πλέον καθαρό ότι η εταιρεία δεν θέλει να δεσμεύεται γραπτά προκειμένου να έχει την δυνατότητα χρησιμοποίησης «διπλής γλώσσας». Μία προς τους εργαζόμενους, συνεχίζοντας τις «υπόγειες» πιέσεις και μία προς τον Σύλλογο προκειμένου να αποφύγει τυχόν κινητοποιήσεις.

Η εταιρεία είναι αφερέγγυα. Ο Σύλλογος δεν μπορεί να δεχθεί αυτόν τον εμπαιγμό. Καλεί τους εργαζόμενους να απορρίψουν έμπρακτα αυτή την τακτική. Να μην υποκύψουν σε τυχόν πιέσεις η εκβιασμούς αλλά αντίθετα να τα καταγγείλουν στον Σύλλογο. Ο Σύλλογος έχοντας εξαντλήσει κάθε περιθώριο καλόπιστου διαλόγου αλλά και πίστωσης χρόνου απέναντι σε απαράδεκτα φαινόμενα, θα προχωρήσει στην λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων τόσο για την προστασία της εργασίας όσο και της αξιοπρέπειας και προσωπικότητας κάθε εργαζόμενου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: