Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση για European Air Transport [EAT]


                                                                                                                                                   24.07.14
ANAKOINΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σχετικά με τις ανακοινώσεις της εταιρείας ΕΑΤ για την κατάργηση της αυτοεξυπηρέτησης των αεροσκαφών και την ανάληψη της επίγειας εξυπηρέτησης από handler, το ΔΣ του Συλλόγου  έχει να σας ενημερώσει για τα παρακάτω:
-Αμέσως μετά την ανακοίνωση της εταιρείας το ΔΣ κάλεσε τους εργαζόμενους της ΕΑΤ σε δύο έκτακτες Γ.Συνελεύσεις προκειμένου να εκτιμηθούν οι ανακοινώσεις της εταιρείας, οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους και η αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι έκτακτες αυτές Γ.Συνελέυσεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 10 Ιούλη και Σάββατο 19 Ιούλη 2014.
-Στις Γ.Συνελεύσεις έγινε αναλυτική αξιολόγηση του σχεδιασμού της εταιρείας, των αλλαγών που θα επέλθουν στο αντικείμενο εργασίας των εργαζόμενων, τις αλλαγές στις εργασιακές τους σχέσεις και εξετάσθηκαν οι όροι μεταφοράς τους στην DHL.
-Από την συζήτηση αναδείχθησαν αρκετά ερωτήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα αλλά και
τις επιδιώξεις της εταιρείας. Για τον λόγο αυτό αποφασίσθηκε και στάλθηκε, επιστολή προς την διεύθυνση της εταιρείας, με την οποία ζητούνται απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή:
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                                

Αριθ. Αναγνώρισης 15640/63                                         
Αριθ. Καταχώρισης 2641 ειδ.522                            
Λ.Κηφισίας 248-Χαλάνδρι 15231
Τηλ.210-6175293                                                                          
E-mail: airtransportunion@yahoo.gr                                                                                                       

Αριθ. Πρωτ.: 09/14                                                                                                                           21.07.14                                     

ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση της αεροπορικής εταιρείας European Air Transport [EAT]

Σε συνέχεια της ενημέρωσης του Συλλόγου μας και του προσωπικού της εταιρείας, σχετικά με το σχεδιασμό της διεύθυνσης για κατάργηση της αυτοεξυπηρέτησης της ΕΑΤ και ανάληψη της επίγειας εξυπηρέτησης από τρίτο φορέα, καθώς επίσης και το σχεδιασμό της που αφορά το προσωπικό, θα θέλαμε να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα τα οποία θα διαμορφώσουν μια πληρέστερη εικόνα σχετικά με αυτό καθαυτό το σχεδιασμό, αλλα κυρίως, για τον τρόπο μεταφοράς των εργαζόμενων από την ΕΑΤ στην DHL καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες τους:
-Η αεροπορική εταιρεία ΕΑΤ θα εξακολουθήσει να πετά στην χώρα μας και να εξυπηρετεί το εργο της ταχυμεταφοράς της DHL, ή σταματά την δραστηριότητα της;
-Μέχρι ποιού σημείου θα εκτίνεται η εξυπηρέτηση που θα παρέχει ο φορέας που θα επιλέξετε; Ποιες ακριβώς υπηρεσίες θα προσφέρει σε σχέση με τις ηδη προσφερόμενες από το προσωπικό της ΕΑΤ;
-Ποια η σκοπιμότητα αυτής της αλλαγής, που έρχεται σε αντίθεση με την μέχρι σήμερα η φιλοσοφία της εταιρείας που είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, μέσα από διάφορα μέτρα, τώρα γίνεται μια επιλογή που το αυξάνει;
-Η μετακίνηση του σημείου διαχωρισμού του υποκείμενου χώρου [airside] και του ελεύθερου χώρου [landside] ποιες αλλαγές θα επιφέρει στις αρμοδιότητες του προσωπικού της ΕΑΤ που θα μετακινηθεί και ποια θα είναι η σχέση τους με τις υπηρεσίες του handler;
-Πως κατοχυρώνεται η προϋπηρεσία των εργαζόμενων της ΕΑΤ, σε ποια δικαιώματα, εκτός από το σύνολο των αποδοχών, σε σχέση με τα δικαιώματα που απορρέουν σήμερα από την εφαρμογή της ΣΣΕ των ΞΑΕ και πώς ιδιαίτερα θα υπολογισθεί η προϋπηρεσία τους σε σχέση με την αποζημίωση απόλυσης;
-Η μεταφορά του προσωπικού με την ίδια ειδικότητα θα γίνει με τρόπο που να είναι εμφανή τα καθήκοντα που θα ασκούν σε σχέση με αυτή;
Όπως αντιλαμβάνεσθε η σοβαρότητα του ζητήματος απαιτεί την καλύτερη δυνατή διευκρύνση όλων των πλευρών του και με αυτή την έννοια πιστεύουμε ότι η απάντηση στις ερωτήσεις καθώς και η κατοχύρωση και διεξαγωγή ενός ειλικρινούς διαλόγου θα βοηθήσουν σε ένα αίσιο αποτέλεσμα προς το συμφέρον  και των δύο πλευρών και την αφαίρεση οποιασδήποτε σκιάς ανασφάλειας εκ μέρους των εργαζόμενων.                          
                                                 Για το ΔΣ
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ»

-Οι εργαζόμενοι εξουσιοδότησαν το ΔΣ του Συλλόγου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ερευνηθούν όλες οι πλευρές του προβλήματος ώστε συλλογικά να προχωρήσουμε στην καλύτερη δυνατή διασφάλιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μεταφερόμενων εργαζόμενων.
-Επειδή είναι πιθανό να εμφανισθούν φαινόμενα πιέσεων προς τους συναδέλφους για να υπογράψουν την νέα τους σύμβαση γρήγορα, έτσι ώστε να «τελειώνουμε», οι εργαζόμενοι συμφώνησαν και καλούν όλα τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και τους υπόλοπους εργαζόμενους της ΕΑΤ, να μην βιασθούν, να είναι προσεκτικοί με αυτά που θα τους ζητηθεί να υπογράψουν, πρίν ο Σύλλογος μπορέσει να συνομιλήσει με την εταιρεία και διαπιστώσει ότι κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των  εργαζόμενων.
-Ο Σύλλογος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία και έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη και συμπαράσταση της ΟΠΑΜ του Σωματείου Εργαζομένων DHL Express και του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΣΕΕ-ΔΑΑ.

                                                                Το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: