Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

Νέο ΔΣ


                                                                                                                                                  Αθήνα 18/03/14
                                                                                                                                          
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
    Σας ανακοινώνουμε την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου στις 19 και 20 Φεβρουαρίου 2014 και ύστερα από την σύσταση σε σώμα στις 13.03.14

Πρόεδρος                     ΣΑΡΑΦΑΚΗ Μ. 
Α΄Αντιπρόεδρος          ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ν.
Β΄Αντιπρόεδρος          ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Χ.
Γ.Γραμματέας               ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Ταμίας                           ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Φ.
Αν.Γραμματέας            ΤΕΡΛΕΞΗ Ν.
Αν.Ταμίας                     ΤΡΑΓΕΑ Ε.
Μέλη                              ΚΟΥΚΙΔΗΣ Χ..
                                       ΜΠΑΛΤΑΣ Ι
                                           Για το ΔΣ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                          

ΣΑΡΑΦΑΚΗ Μ.                                           ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: