Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Νέα δικαστική απόφαση

Το Εφετείο Αθηνών επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση σε αγωγή συναδέλφισσας εναντίον της EGYPT-AIR σχετικά με την μη προσμέτρηση προϋπηρεσίας σε άλλη αεροπορική εταιρεία για την καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΣΣΕ,αρθρο 15 παρ. β. Η απόφαση ξεκαθαρίζει παρερμηνείες του συγκεκριμένου άρθρου που επικαλέσθηκε η εταιρεία προκειμένου να μήν προσμετρήσει την προϋπηρεσία σε άλλη εταιρεία εφόσον δέν καταβλήθηκε, από αυτήν αποζημίωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: