Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2009

Σημαντική δικαστική απόφαση

Μια σημαντική δικαστική απόφαση εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθήνας σε αγωγή που κατέθεσαν εργαζόμενοι της Syrian Arab ,μέλη του Συλλόγου μας. Οι συνάδελφοι, με την βοήθεια του Συλλόγου, κατέθεσαν αγωγή, για αναδρομική καταβολή μισθολογικών διαφορών που προέρχονταν από την καθυστερημένη εφαρμογή του βαθμολόγιου-μισθολόγιου.
Το νομικό σκεπτικό της απόφασης αποτελεί μια παρακαταθήκη για τον κλάδο , γιατί, στις συνεχείς προσπάθειες των εργοδοτών για κατάργηση στην πράξη της ΣΣΕ, διαμορφώνονται δυνατότητες, όχι μόνο αντιμετώπισής της, αλλά και χρησιμοποίηση της απόφασης σαν δεδικασμένο για παρόμοιες περιπτώσεις.
Στην απόφαση γίνονται ξεκάθαρα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υποχρεωτικότητα και αμεσότητα εφαρμογής της ΣΣΕ, καθώς επίσης και ζητήματα πού έχουν να κάνουν με την ίδια την λογική και φιλοσοφία του βαθμολόγιου- μισθολόγιου.
Η απόφαση επιδικάζει την καταβολή όλων των διεκδικούμενων ποσών καθώς επίσης και την κήρυξη της απόφασης σαν προσωρινά εκτελεστής με την άμεση καταβολή μέρους του ποσού.

Απόσπασμα της απόφασης στο ftp://airtransportunion@ftp.drivehq.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: