Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2007

Ανακοίνωση απεργίας στην LUFTHANSA

Αθήνα 06/12/07

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Προς όλους τους εργαζόμενους στην LUFTHANSA

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Διεύθυνση της εταιρείας, παρά την επίδειξη καλής θέλησης από την πλευρά του Συλλόγου και των εργαζόμενων, παρά το γεγονός ότι δόθηκε πίστωση χρόνου και επιδείχθηκε η μέγιστη υπευθυνότητα απέναντι στις απαιτήσεις της εργασίας μας, ιδιαίτερα του καλοκαιριού, αρνείται την πιστή εφαρμογή των άρθρων της Συλλογικής Σύμβασης σύμφωνα με τα αιτήματά μας που είχαμε θέσει πριν από ένα χρόνο περίπου. Συγκεκριμένα:

· Η εταιρεία δεν καταβάλει την σμίκρυνση που προβλέπει η ΣΣΕ σε περίπτωση εργασίας σε ημέρα ανάπαυση. Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει και δικαστική απόφαση που η εταιρεία αγνοεί επιδεικτικά.

· Δεν καταβάλει την αποζημίωση της Κυριακής σε περίπτωση που συμπίπτει με ημέρα αργίας όπως προβλέπεται από την ΣΣΕ και όπως την αποζημιώνει το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών..

· Με φανερά εκδικητικό τρόπο άλλαξε τον τρόπο πληρωμής της υπερωρίας. Δεν αποδέχεται την απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας Παλλήνης για συνέχιση καταβολής της αποζημίωσης της υπερωρίας όπως και στο παρελθόν.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Η τελευταία απάντηση της εταιρείας προς τον Σύλλογο, στις 29/11/07, αποδεικνύει τις επιδιώξεις της. Η εταιρεία:

· Θέτει σε αμφισβήτηση το σύνολο της ΣΣΕ όταν θεωρεί ότι ερμηνεύει σωστά την σύμβαση εργασίας. Με τον ίδιο τρόπο μελλοντικά θα αμφισβητήσει και άλλα άρθρα της ΣΣΕ, έν όψει μάλιστα και την επικείμενης διαπραγμάτευσης για την ΣΣΕ του 2008, όπου ο κος Warnke D. θα παραστεί σαν Πρόεδρος της AOFA.

· Θέλει να εμφανίσει την υποχρέωση εφαρμογής της ΣΣΕ σαν «οικειοθελή» παροχή την οποία μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή.

· Σε ένδειξη καλής θέλησης, παρόλο που πιστεύει ότι σωστά ερμηνεύει την ΣΣΕ, δέχεται να λύση το θέμα της Κυριακής-Αργίας και της υπερωρίας, αλλά από 1/1/2008, αγνοώντας την απώλεια εισοδήματος που είχαν οι εργαζόμενοι από την παραβίαση τη ΣΣΕ.

· Δεν αποδέχεται το αίτημα για την εργασία σε ημέρα ανάπαυσης.

Η εταιρεία εμπαίζει τους εργαζόμενους και κωλυσιεργεί. Η τακτική της οδηγεί στην σύγκρουση γατί κανένας δεν είναι διατεθειμένος να υπονομεύσει τα θεμέλια των εργασιακών μας σχέσεων που είναι η ΣΣΕ του Κλάδου. Κανένας, και πολύ περισσότερο το ΔΣ, δεν μπορεί να δεχθεί την αυθαιρεσία του εργοδότη που οδηγεί σε τριτοκοσμικές καταστάσεις. Αν η Διεύθυνση της εταιρείας έχει τέτοιες αντιλήψεις της υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται φιλοξενούμενη στην χώρα μας και οφείλει να σέβεται τους νόμους αυτής της χώρας .

Για όλα τα παραπάνω και με γνώμονα την ευθύνη που έχουμε απέναντι στο μέλλον των συναδέλφων και όλου του Κλάδου, το ΔΣ του Συλλόγου, με απόφαση του στη συνεδρίαση της 4/12/07, κηρύσσει στάση εργασίας για τους εργαζόμενους της LUFTHANSA στις 11/12/07 και από ώρα 09.00 έως 13.00.

Είναι το ξεκίνημα του αγώνα μας για την αποδοχή των αιτημάτων μας. Καλούμε ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους της εταιρείας, γιατί ΟΛΟΙ καλυπτόμαστε από την συγκεκριμένη ΣΣΕ, να συμμετέχουν μαζικά στην στάση εργασίας.

Το ΔΣ καλεί τους εργαζόμενους στην LUFTHANSA αλλά και τους υπόλοιπους συναδέλφους του Κλάδου να παραβρεθούν στο αεροδρόμιο την ώρα της στάσης εργασίας προκειμένου να στείλουμε το δυναμικό και αγωνιστικό μήνυμα:

«Κάτω τα χέρια από την ΣΣΕ. Κανένας δεν μπορεί να παίξει με τον μέλλον μας»

Δεν υπάρχουν σχόλια: