Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αθήνα 05.10.15                                                                                                                           
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Με προκλητικό, τελεσιγραφικό και αυταρχικό τρόπο η διεύθυνση της Aeroflot Russian Airlines, ζητά από τους εργαζόμενους της να υπογράψουν, εντός δέκα ημερών, τροποποίηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας με μείωση αποδοχών που φτάνουν μέχρι και 20%.

Η εταιρεία επικαλείται το νόμο και ιδιαίτερα την ΠΥΣ 6/2012-μνημονιακή ρύθμιση- όπου δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δεν ανήκουν σε εργoδοτική οργάνωση- στη προκειμένη περίπτωση στην AOFA- να μην ακολουθούν την κλαδική σύμβαση εργασίας και να προχωρούν σε ατομικές συμβάσεις με βάση την γενική εργατική νομοθεσία.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι η εταιρεία εφαρμόζει συνεχώς την ΣΣΕ των ΞΑΕ μέχρι σήμερα, δεν έχει επιφυλαχθεί για την εφαρμογή της, αντίθετα στην αρχή του χρόνου έχει συνομολογήσει εγγράφως ότι ακολουθεί την ΣΣΕ των ΞΑΕ, εφαρμόζει μισθολόγιο-βαθμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΣΕ  και είναι προφανές ότι οι όροι της ΣΣΕ των ΞΑΕ έχουν γίνει και όροι της ατομικής σύμβασης των εργαζόμενων.
Η αυταρχική και αντεργατική συμπεριφορά της εταιρείας γίνετα ακόμη πιο εμφανής με την γραπτή άρνηση της να συνομιλήσει με το Σύλλογό μας, δηλώνοντας ότι δεν τον αναγνωρίζει για ζητήματα που αφορούν την εταιρεία της, καταπατώντας το συνταγματικό δικαίωμα των εργαζόμενων στη συνδικαλιστική δράση και ένταξη, την στιγμή που γνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του Συλλόγου μας, ο δε Γ.Γραμματέας εργάζεται στην εταιρεία αυτή.

Καταγγέλλουμε την αντεργατική, αυταρχική και αντιδημοκρατική πρακτική της AEROFLOT στους εργαζόμενους του Κλάδου, στους συνδικαλιστικούς φορείς του χώρου, στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Ζητάμε από τους εργαζόμενους και τα συνδικαλιστικά όργανα του χώρου να εκφράσουν την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση τους στους εργαζόμενους και να καταγγείλουν την πρακτική της εταιρείας.

Ζητάμε από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας την παρέμβαση τους για την προστασία των εργασιακών και συνταγματικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων.

 Το ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: