Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Διοικητικός Απολογισμός ΔΣ


Απολογισμός δράσης 2012             
Ο απολογισμός που σας παρουσιάζουμε σήμερα αναφέρεται στη  δράση του Συλλόγου μας μέσα στο 2012. Είναι μια χρονιά που συνεχίστηκαν οι μνημονιακές πολιτικές που καταργούν κατακτήσεις και δικαιώματα ενός αιώνα.
Η κατάσταση αυτή δεν μπορούσε παρά να επηρεάσει άμεσα τις επιλογές και την δράση μας γιατί μας έφερνε πάντα μπροστά στο κυρίαρχο ερώτημα: Θα δεχθούμε την καταστροφή του μέλλοντός μας και του μέλλοντος των παιδιών μας ή θα αντισταθούμε προσπαθώντας να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές και να περισώσουμε ότι μπορούμε από τις κατακτήσεις μας?
Όλοι ζούμε τις συνέπειες, τις δυσκολίες και την αβεβαιότητα που επιφέρουν αυτές οι πολιτικές που συνεχίζονται  μέχρι και σήμερα και δημιουργούν ένα ανασφαλές και σκοτεινό μέλλον. Ο Σύλλογος, όπως και το συνδικαλιστικό κίνημα του Κλάδου, βρέθηκε μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις, που ανέτρεπαν κατεστημένες αντιλήψεις σχετικά με το περιεχόμενο της δράσης ενός σωματείου, των προβλημάτων που έπρεπε να αντιμετωπίσει και που έπαιρναν μια άλλη διάσταση.

Ο Σύλλογος κατανοώντας έγκαιρα τις συνέπειες, το βάθος και την στόχευση των μέτρων, προσπάθησε να δράσει σε τρία επίπεδα:
1. Έχοντας απέναντί του μια πολιτική που διαμόρφωνε το πλαίσο, για την νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας των εργοδοτών αλλά και την αποδόμηση της εργατικής νομοθεσίας και των ΣΣΕ, και διαπίστωνοντας ότι αλλάζει το περιεχόμενο της δράσης των σωματείων και μεταφέρεται σε ένα γενικότερο πολιτικό επίπεδο, θεώρησε όχι μόνο υποχρέωση αλλά και ανάγκη την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή στις γενικότερες κινητοποιήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.
2. Η αλλαγή του νομικού πλαισίου διαπραγμάτευσης των Συλλογικών Συμβάσεων, η αλλαγή του περιεχομένου της μετενέργειας και ο κίνδυνος των επιχειρησιακών ή ατομικών συμβάσεων, έθετε το θέμα της διαπραγμάτευσης της ΣΣΕ των ΞΑΕ πάνω σε νέες βάσεις. Προσπαθήσαμε, και σε σημαντικό βαθμό συμβάλλαμε, στην προετοιμασία των εργαζόμενων, όχι μονο του Συλλόγου μας, τόσο στο επίπεδο της ενημέρωσης για τις επιπτώσεις των νέων μέτρων, όσο και στο περιεχόμενο της νέας ΣΣΕ αλλά και στην ανάγκη συσπείρωσης και αγωνιστικής διεκδίκησης της ΣΣΕ με δέδομένο ότι η AOFA θα αξιοποιούσε το νέο ευνοϊκό γι’ αυτήν καθεστώς, πράγμα που επιβεβαιώθηκε. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η προσπάθεια μας αυτή συνάντησε αρκετές δυσκολίες, γιατί υπήρξαν δυνάμεις στον Κλάδο που καλλιεργούσαν αντιλήψεις υποταγής, επηρεασμένοι είτε από την τακτική των εργοδοτών, είτε και από προσωπικούς και ιδιοτελείς σκοπούς. Τελικά ο Κλάδος υπόγραψε μια ΣΣΕ η οποία κάτω από τις δεδομένες συνθήκες έκανε πολύ μικρές υποχωρήσεις. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την προσπάθεια είναι ότι ο παραδοσιακός τρόπος διεκδίκησης της σύμβασης έχει ξεπερασθεί από τις ίδιες τις συνθήκες και σε κάθε διεκδίκηση χρειάζεται σωστή στόχευση, σωστή τακτική, και αποφασιστικότητα. Επίσης δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η υπογραφή μιας σύμβασης  εξασφαλίζει τον σεβασμό της από τις εργοδοσίες, αλλά και την ύπαρξή της μέχρι την λήξη της. Αυτά που κατά καιρούς ακούγονται από τις εταιρείες δείχνουν ότι δεν έχουν παραιτηθεί από την ιδέα κατάργησης της ΣΣΕ.
3. Τα προβλήματα του εμφανίσθηκαν και έπρεπε να αντιμετωπισθούν από τον Σύλλογο μας είχαν έντονα χρωματισθεί από τον γενικό κλίμα που προαναφέρεται και το οποίο έδινε την δυνατότητα στους εργοδότες να ασκούν προσωπικές πιέσεις σε συναδέλφους, κάτω από την απειλή της ανασφάλειας ή και της απόλυσης, προκειμένου να δεχθούν είτε καταστρατήγηση των όρων της ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας, είτε την μη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Αυτή η κατάσταση καθόρισε και τον τρόπο παρέμβασης του ΔΣ που έπρεπε να πάρει υπόψη και τις αντοχές των εργαζόμενων. Στα πλαίσια αυτά αντιμετωπίσαμε τα κάτωθι:

-Στις αρχές του περασμένου χρόνου, η πολιτική αναταραχή στη Συρία που εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο, η μείωση των πτήσεων και του κύκλου εργασιών, οδήγησε την εταιρεία στην χρήση της εκ περιτροπής εργασίας των εργαζόμενων με αντίστοιχη μείωση του μισθού τους. Στη διάρκεια των συζητήσεων προσπαθήσαμε να μειώσουμε όσο μπορούσαμε τις επιπτώσεις αυτής της επιλογής μέσα από τις ρυθμίσεις της εκ περιτροπής εργασίας, χωρίς πολλές ελπίδες βέβαια, αλλά πιστεύοντας ότι πρέπει να κρατηθεί η εταιρεία ανοικτή ελπίζοντας στην βελτίωση της κατάστασης. Δυστυχώς η εταιρεία το καλοκαίρι προχώρησε στην απόλυση του προσωπικού, χωρίς μάλιστα να τους δοθεί αποζημίωση, μιας και τα χρηματά της ηταν μπλοκαρισμένα λόγω εμπάργκο. Τελικά μετά από παρεμβάσεις μας καταβλήθηκε η μισή αποζημίωσης και μετά από τις δικαστικές προσφυγές μας, έχουμε δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και χρήματα της εταιρείας, περιμένοντας την απόφαση του δικαστηρίου προκειμένου να τους καταβληθεί και η υπόλοιπη αποζημίωση.
-Στην IBERIA ενώ προσπαθούσαμε να λύσουμε το πρόβλημα του μισθολογίου και να αντιμετωπίσουμε την αντεργατική και αυταρχική συμπεριφορά του διευθυντή, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της AOFA, εμφανίσθηκε σοβαρότερο πρόβλημα παραμονής των εργαζόμενων στην εργασία τους με την απόφαση της εταιρείας για συγχώνευση δραστηριοτήτων με την ΒΑ. Η κατάληξη ήταν η μεταφορά των εργαζόμενων στην ΒΑ με τις συνθήκες όμως της ΙΒ και με την απώλεια δύο συμβασιούχων εργαζόμενων που έφυγαν μετά την λήξη της σύμβασής τους, κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί αν η διεύθυνση επεδείκνυε μια κοινωνική ευαισθησία. Η ανασφάλεια βέβαια εξακολουθεί να υπάρχει στους εναπομείναντες συναδέλφους μιας και συνεχίζονται οι αναδιαρθρώσεις και στην ΒΑ. Η παρέμβαση μας στοχεύει στην ένταξη των συναδέλφων στο προσωπικό της ΒΑ.
-Στην ΕΑΤ βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση όπου πρέπει να παρακολουθούμε καθημερινά την πιθανότητα είτε παραβίασης της ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας είτε της εκδηκιτικής συμπεριφοράς απέναντι σε εργαζόμενους. Μετά την αυθαίρετη ερμηνεία του βαθμολόγιου-μισθολόγιου και την μη καταβολή του χρονοεπιδόματος με την αιτιολογία της εφαρμογής του νόμου, φτάσαμε στο σημείο η εταιρεία να αναιρεί και την υπογραφή της στην νέα ΣΣΕ μη καταβάλλοντας τις τριετίες. Εμφανίσθηκε να υποχωρεί όχι γιατί το επιβάλει η σύμβαση αλλά από καλή διάθεση της εταιρείας. Αντιμετωπίσαμε την χρησιμοποίηση απεργοσπαστικού μηχανισμού κατά την διάρκεια των απεργιών και καταγγείλαμε την αδιάλλακτη στάση της κατά τις διαπραγματεύσεις της ΣΣΕ. Εχει καταφέρει να προσεταιρισθεί τους προϊστάμενους και λίγους εργαζόμενους φτιάχνοντας ένα εταιρικό μηχανισμό αντιμετώπισης ουσιαστικά του σωματείου, αφού η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων είναι μέλη του σωματείου και αρκετά μαχητικοί. Αυτή η κατάσταση απαιτεί την μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση των εργαζόμενων και τη καθημερινή επαγρύπνηση αντιμετωπίζοντας άμεσα κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται.
-Στην ΕL AL, μετά από αρκετό καιρό λύθηκε το πρόβλημα των αναδρομικών από την λαθεμένη αποζημίωση του ρεπό, μέσα σε κλίμα κωλλυσιεργίας και έντονων πιέσεων ατομικά και συλλογικά προς τους εργαζόμενους. Ο τελικός συμβιβασμός απέδωσε περίπου το 50% των απαιτήσεων. Σημαντικό πρόβλημα, που προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε και το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, είναι η χρησιμοποίηση, κάτω από αδιευκρίνιστες νομικές συνθήκες, Ισραηλινου προσωπικού ασφαλείας στις πτήσεις στα νησιά τις οποίες μέχρι πέρυσι εξυπηρετούσαν οι Έλληνες εργαζόμενοι, έχοντας υπογράψει ειδική συμφωνία για την αποζημίωση τους για την εργασία τους στα νησιά. Είναι ένα θέμα που έχει γενικότερες πολιτικές και διπλωματικές διαστάσεις και το προσεγγίζουμε προσεκτικά  αλλά και με αποφασιστικότητα.
-Η Πολιτική κατάσταση δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη την λειτουργία όχι μόνο της δικαιοσύνης αλλά και δομών όπως είναι ο ΟΜΕΔ ή οι Επιθεωρήσεις Εργασίας. Είναι γνωστή η προσφυγή μας για την αναδρομική καταβολή της διαφοράς από την μη σωστή καταβολή του ρεπό στην LH. Η πρωτόδικη απόφαση δικαίωσε την προσφυγή μας στο σύνολό της και με βάση το νομικό σκεπτικό της αγωγής μας. Η εταιρεία παρά τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει όταν ετέθη για πρώτη φορά το θέμα, ότι δηλ. θα αποδεχθεί την πρωτόδικη απόφαση, προσέφυγε στο εφετείο το οποίο με ένα νομικό σκεπτικό που δημιουργεί έντονα ερωτηματικά για την σκοπιμότητα του, δέχθηκε το ένα μέρος που αφορά την εργασία σε Κυριακή-αργία, αλλά απέρριψε ως αόριστη την αγωγή όσον αφορά την εργασία σε ρεπό, ζητώντας πρόσθετα στοιχεία για τις ώρες εργασίας κάθες ρεπό!!!!!.Πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι η απόδειξη της εργασίας σε ρεπό αποδεικνύεται από τις αποδείξεις πληρωμής και η εταιρεία το έχει αποδεχθεί. Πρέπει επίσης να διευκρινήσουμε εδώ ότι από νομικής άποψης δεν έχει απορριφθεί η ουσία της αγωγής και δίνεται η δυνατότητα επαναφοράς της, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητιούνται, πράγμα που έχει γίνει ήδη από τον Σύλλογο. Ένα άλλο σημείο τριβής με την εταιρεία ήταν το θέμα του προσωπικού ασφαλείας όπου η εταιρεία αρνήθηκε να δεχθεί την συμβιβαστική πρόταση του Συλλόγου και προσέφυγε στο δικαστήριο τα οποίο δέχθηκε την άποψη του Συλλόγου. Στην διαδικασία που προηγήθηκε στον ΟΜΕΔ φάνηκε έντονα η αντιπάθεια της διεύθυνσης  προς το Σύλλογο και η άρνηση κάθε πρότασης μόνο και μόνο επειδή προέρχεται από τον Σύλλογο. Επίσης, παρουσιάστηκε θέμα μη τήρησης του κανονισμού εργασίας στους συμβασιούχους, όπου έπειτα από παρέμβαση του συλλόγου μας, τακτοποιήθηκε.
- Σημαντικό στοιχείο της δράσης μας ήταν η παρέμβαση σε μικρά και καθημερινά προβλήματα, η παρέμβαση σε φορείς όπως το ΙΚΑ για ασφαλιστικά θέματα, η προσπάθεια ενημέρωσης των εργαζόμενων, είτε με ανακοινώσεις είτε μέσα από το blog μας για θέματα που μας απασχολούν είτε γενικά είτε ειδικά.
Μερικά συμπεράσματα που βγαίνουν από την δράση του Συλλόγου μας είναι και τα ακόλουθα:

- Σε μεγάλη μερίδα των εργαζόμενων του Κλάδου μας, αλλά και του Συλλόγου μας, δεν έχει γίνει κατανοητή η έκταση της κρίσης, το βάθος αυτής της αντεργατικής και καταστροφικής πολιτικής και η μακροπρόθεσμη στόχευση τους . Ενώ όλοι βιώνουν τις συνέπειες αυτών των μέτρων, σε πολλούς δημιουργούνται αυταπάτες ότι είναι κάτι προσωρινό που θα περάσει, ή ότι η δική τους εταιρεία είναι καλή και δεν πρόκειται να αξιοποιήσει όλο αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο όπου έχουν φτιάξει οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ούτε κλίμα τρομοκρατίας και ανασφάλειας, ούτε να γίνουμε μάντεις κακών. Η κατανόηση της πραγματικότητας, δίνει την δυνατότητα διαμόρφωσης  σωστής τακτικής για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων εμφανισθούν. Και η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για στρατηγικής σημασίας ανατροπές στο μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης και του κράτους πρόνοιας, με στόχο την μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζόμενων. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι κανένας εργοδότης δεν θα μας χαρισθεί όταν διαπιστώσει ότι μπορεί να επιβάλει αντεργατικές επιλογές. Γιαυτό πρέπει να είμαστε  σε συνεχή επαγρύπνηση και με την στάση μας να δημιουργούμε προϋποθέσεις ανατροπής αυτής της πολιτικής.
-Πηγή της  δύναμης του Συλλόγου είναι τα ίδια του τα μέλη. Τα συνδικάτα είναι μέσο διεκδίκησης και προστασίας των συμφερόντων των εργαζόμενων. Κατά συνέπεια το ποιες κατακτήσεις επιτυγχάνει, ή ποιες εργοδοτικές επιλογές αποκρούει, εξαρτάται από την ανάπτυξη της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της συναδελφικότητας. Σε στιγμές κρίσεις και πρωτοφανούς επίθεσης, η αυταπάτη ότι ο καθένας από μόνος θα φανεί καλός στον εργοδότη και ότι έτσι δεν θα θιγεί, ή ότι μπορεί να λύσει όποιο πρόβλημα παρουσιασθεί μόνος του, το μόνο που κάνει είναι η αποδυνάμωση της συλλογικής αντιμετώπισης προβλημάτων και η ενίσχυση της εργοδοτικής αυθαιρεσίας.
-Οι δραματικές αλλαγές που βιώνουμε, οι μεγάλες ανατροπές που γίνονται και στον κλάδο μας με τις αναδιαρθρώσεις εταιρειών, η μονοπώληση των αγορών, η μεγαλύτερη απελευθέρωση του Handling που συζητιέται στην Ευρωβουλή, μας βάζουν μπροστά στο καθήκον να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να αντιλαμβανόμαστε τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει μια επιλογή, έτσι ώστε να διαμορφώνουμε ανάλογα και την αντιμετώπιση τους. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει ο Σύλλογος μας να πάρει πρωτοβουλίες, μαζί και με τα άλλα σωματεία του χώρου και με την Ομοσπονδία, για την διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν τόσο στο προγραμματικό εξοπλισμό του συνδικαλιστικού κινήματος όσο και στη οργανωτική ανασυγκρότηση του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: