Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Δραματική αλλαγή στο ασφαλιστικό καθεστώς των ΞΑΕ

Νέος ασφαλιστικός Νόμος-επιπτώσεις στον Κλάδο μας

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος που ισοπέδωσε, στην κυριολεξία, τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων, άφησε το αποτύπωμα του και στον Κλάδο μας, ανατρέποντας το Β.Δ/68 που καθορίζει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εργαζόμενων στις αεροπορικές εταιρείες, αυτών που έχουν εργασθεί για πρώτη φορά πριν από την 1/1/93. Για τους μετά το 1993 πρέπει να περιμένουμε τις αλλαγές που προβλέπονται να γίνουν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Η αλλαγή αυτή του ασφαλιστικού μας, που θα αναλυθεί παρακάτω λεπτομερώς, θέτει ξανά επί τάπητος την συνδικαλιστική πρακτική και τακτική που ακολούθησε το συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου με προεξάρχουσα την ΟΠΑΜ. Την στιγμή που το σύνολο του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας, με τις δυσκολίες και τα προβλήματα του, έδινε την μάχη για την αντιμετώπιση της αντιλαϊκής λαίλαπας του μνημονίου, που μέσα σε αυτό εντάσσονταν και οι ανατροπές του ασφαλιστικού, η ΟΠΑΜ καλλιεργούσε την άποψη ότι ο κλάδος μας είναι κάτι το εξαιρετικό, δεν τον αγγίζουν αυτές οι αλλαγές και ότι εμείς δεν έχουμε λόγω να απεργήσουμε γιατί έχουμε υπογράψει ΣΣΕ. παραβλέποντας βέβαια ότι μέσα στο ασφαλιστικό επήλθαν αλλαγές και στις εργασιακές σχέσεις που επηρεάζουν άμεσα την ΣΣΕ. Σε όποιες δε απεργίες συμμετείχε [μία τετράωρη στάση και μια 24ωρη] έγινε για τα μάτια του κόσμου και χωρίς καμία στήριξη και οργάνωση. Φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε το σωματείο μας με την αγωνιστική του παρουσία σε όλες τις μάχες που δόθηκαν .
Τώρα δρέπουμε τα αποτελέσματα τις τακτικής αυτής που δεν είναι τωρινή αλλά έχει τις ρίζες της παλιά και έχει καλλιεργήσει μια αντίληψη ηττοπάθειας στους εργαζόμενους, τους στρέφει σε ατομικές λύσεις και στο βόλεμα, αντιλήψεις που θα χρειασθεί να αντιμετωπίσουμε εν όψει νέων αντεργατικών μέτρων και αγώνων που θα ακολουθήσουν.

Ν.3863/10 άρθρο 10 παρ 15 εδαφ.β

Από 1.1.2011 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του β.δ 7/1965[ΦΕΚ 2Α], του β.δ. 649/1968 [ΦΕΚ 232 Α] και του άρθρου 19 του ω.2703/199 [ΦΕΚ 72Α], καθορίζονται κατ΄ελάχιστο στο 55ο ΄ςτος της ηλικίας για πλήρη σύνταξη και το 50ο έτος για μειωμένη, αυξάνονται δε για κάθε επόμενο έτος κατά ένα χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου και του 55ου έτους αντίστοιχα. Όπου από τις διατάξεις των ως άνω βασιλικών διαταγμάτων και του άρθρου 19 του ν.2703/1999 προβλέπετσι συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας από 1.1.2011 καθορίζεται το 55ο έτος της ηλικίας, αυξάνεται δε για κάθε επόμενο έτος κατά ένα χρόνο μέχρι τησυμπλήρωση του 60ου έτους.
Οι υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προβλεπόμενες πρόσθετες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης εξακολουθούν να καταβάλλονται μέχρι 31.12.2015. Από την 1.1.2016 καταβάλλεται η πρόσθετη ειδική εισφορά που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 2084/1992.
Στις περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας της παραγράφου αυτής οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη στο όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται κατά το έτος συμπλήρωσης του προβλεπόμενου, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ορίου ηλικίας για πλήρη η μειωμένη σύνταξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: